Địa điểm
 
Khách sạn Tiến An
77 Hoàng Sa, Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

Dịch vụ: Nhà trọ

Hình ảnh bản đồ

© vnFinder.com. Contact: info@vnfinder.com.