Địa điểm
 
Nhà trọ số nhà 53/13
79/8 Đặng Dung, Phường Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh

Dịch vụ: Nhà trọ

Hình ảnh bản đồ

© vnFinder.com. Contact: info@vnfinder.com.