Địa điểm
 
Sân bóng đá Nghĩa Thảo
33 Đào Trí, Phường Phú Mỹ, Quận 7, Hồ Chí Minh

Dịch vụ: Sân bóng đá

Hình ảnh bản đồ

© vnFinder.com. Contact: info@vnfinder.com.