Địa điểm
 
Quán ăn Sơn Kỳ
54/12 Tân Kì Tân Quí, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Dịch vụ: Quán ăn

Hình ảnh bản đồ

BỘT CHIÊN TRỨNG20000 
BỘT CHIÊN XÀO BÒ17000 
BỘT CHIÊN XÀO BÒ TRỨNG24000 
NUI CHIÊN TRỨNG30000 
NUI XÀO BÒ28000 
NUI XÀO CHẢ CÁ30000 
NUI XÀO BÒ TRỨNG30000 
NUI XÀO XÚC XÍCH30000 
NUI XÀO CÁNH GÀ30000 
NUI XÀO ĐÙI TỎI28000 
NUI XÀO TÔM28000 
NUI XÀO BÒ LÚC LẮC28000 
NUI XÀO ĐÙI GÀ28000 
NUI XÀO HẢI SẢN28000 
MÌ XÀO TRỨNG28000 
MÌ XÀO BÒ17000 
MÌ XÀO CHẢ CÁ17000 
MÌ XÀO BÒ TRỨNG17000 
MÌ XÀO XÚC XÍCH17000 
MÌ XÀO CÁNH GÀ24000 
CƠM DƯƠNG CHÂU XÀO BÒ24000 
CƠM DƯƠNG CHÂU ĐÙI TỎI30000 
CƠM DƯƠNG CHÂU ĐÙI GÀ30000 
CƠM DƯƠNG CHÂU CUA30000 
CƠM DƯƠNG CHÂU TÔM30000 
CƠM DƯƠNG CHÂU BÒ LÚC LẮC30000 
CƠM DƯƠNG CHÂU HẢI SẢN30000 
CƠM CHIÊN GÀ35000 
CƠM DƯƠNG CHÂU DA GÀ35000 
CƠM CHIÊN GÀ XÉ35000 
CƠM CHIÊN CHẢ CÁ35000 
CƠM CHIÊN CÁNH GÀ35000 
CƠM CHIÊN ĐÙI TỎI35000 
CƠM CHIÊN XÚC XÍCH35000 
© vnFinder.com. Contact: info@vnfinder.com.